THÔNG TIN TÁC GIẢ

1. Họ và tên: ĐẶNG SỸ ĐỨC.

2. Ngày, tháng, năm sinh: 07/12/1991.

3. Chuyên môn: Cử nhân Văn học; Thạc sỹ Triết học.

4. Đơn vị công tác: Trường THCS Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.

5. Điện thoại: 0912.121.828/ 09.8989.4747

6. Email: syduclongbien@gmail.com

THÀNH TÍCH:

– Giải Nhì ngày hội Công nghệ thông tin TP Hà Nội (Kho học liệu điện tử) năm học 2014 – 2015.

– Giải Ba cuộc thi Thiết kế đồ dùng dạy học tự làm quận Long Biên, năm học 2015 – 2016.

– Giải Nhì bài giảng điện tử Elearning cấp Quốc gia, năm học 2016 – 2017.

– Giải Nhì ngày hội Công nghệ thông tin TP Hà Nội (Kho học liệu điện tử) năm học 2017 – 2018.

– Giải Ba môn GDCD tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi môn Văn – Sử – GDCD thành phố Hà Nội năm học 2017 – 2018.

Hits: 3775