QUẬN LONG BIÊN

Quận Long Biên là một quận mới được thành lập trên cơ sở tách một phần đất tự nhiên và dân số của huyện Gia Lâm, nằm giữa tả ngạn sông Hồng và hữu ngạn sông Đuống, một vùng đất “địa linh nhân kiệt”, bởi đất có Cổ Linh, nhân có Thường Kiệt. Long Biên dưới thời Lý thuộc phủ Thiên Đức; thời Trần, Lê thuộc lộ Bắc Giang; thời Hậu Lê thuộc phủ Thuận An; thời Nguyễn thuộc trấn Bắc Giang và sau là tỉnh Bắc Ninh; năm 1961 nhập về thành phố Hà Nội.

Nhân dân Long Biên luôn tự hào về truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đó là những giá trị truyền thống được nâng nên thành bản sắc dân tộc; để đến ngày nay, khi nhìn lại cội nguồn lịch sử, chúng ta cần tìm hiểu về các làng quê trên mảnh đất tràn đầy hào khí này.

Trong sản phẩm này, chúng tôi lựa chọn giới thiệu những di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu sau:

Chùa Ái Mộ Đền Mẫu Bắc Biên
Chùa Bắc Biên Đền Trấn Vũ 
Chùa Bắc Cầu 2 Đình Cự Đồng
Chùa Bắc Cầu 3 Đình Gia Thượng
Chùa Bồ Đề Đình Gia Thụy 
Chùa Gia Quất Đình Hội Xá 
Chùa Hội Xá  Đình Kim Quan
Chùa Lâm Du Đình Lâm Du
Chùa Làng Nha Đình Lệ Mật
Chùa Lệ Mật Đình Mai Phúc
Chùa Mai Phúc Đình Ngọc Lâm
Chùa Ngô Đình Nha
Chùa Ngọc Lâm Đình Nông Vụ Đông
Chùa Nông Vụ Đông Đình Phú Viên
Chùa Quán Tình Đình Phúc Xá
Chùa Thạch Cầu Đình Quán Tình
Chùa Thanh Am  Đình Sài Đồng
Chùa Thổ Khối Đình Thạch Cầu
Chùa Thượng Cát Đình Thanh Am
Chùa Thượng Đồng Đình Thổ Khối
Chùa Tình Quang  Đình Thượng Đồng
Chùa Trạm Đình Tình Quang 
Chùa Trường Lâm Đình Trạm
Chùa Tư Đình  Đình Trường Lâm
Chùa Vo Trung Đình Tư Đình
Chùa Xuân Đỗ Hạ Đình Vo Trung
Chùa Yên Tân Đình Xuân Đỗ Hạ
Đền Chầu Đình, nghè thôn Ngô
Đền Ghềnh Nghè Tư Đình

Hits: 8601