Miếu Vạn Phúc (Hà Đông)

Miếu Vạn Phúc thờ Thành Hoàng A Lã Đê Nương. Thần hiệu sắc phong: Quốc Vương Thiên Tử, Nga Hoàng Đại Vương.
Bà sinh ngày 10 tháng 8 tại Châu Tụ Long, đạo Tuyên Quang. Cha là Hùng Thuỵ hậu duệ của Vua Hùng, mẹ là Phạm Khương. Sau khi được lập làm Nga Hoàng Đệ nhị cung phi ở thành Đại La, Bà đi du ngoạn đến ấp Vạn Bảo, thấy cảnh đẹp dân cần cù, phong tục thuần hậu liền ở lại đây cho đến cuối đời.


Bà dùng nhân nghĩa để cố kết lòng người, lấy hoà mục yên vui để xây nên mỹ tục. Bà dạy chữ, dạy nghề chăn tằm dệt lụa cho dân khiến vùng đất này ngày càng trù phú.
Do công đức to lớn của Bà nên sau khi mất dân tôn bà làm Thành Hoàng và lập Miếu thờ tại nơi Bà hoá (ngày 25 tháng chạp).

Miếu Vạn Phúc
Những khi đất nước có giặc, các tướng đến cầu Bà phù hộ đều được linh ứng; nhiều triều Đại đế vương đã ban Mỹ tự và Sắc phong, như:
Trần Nhân Tông ban mỹ tự: “Linh ứng, Phù trấn , Cứu dân”
Lê Trang Tông ban mỹ tự: “Quang khánh, Minh chính, Bảo Hựu”
Từ thời vua Lê Hiển Tông đến thời vua Khải Định được ban 11 sắc phong hiện còn lưu giữ tại nơi thờ Bà. Miếu Vạn Phúc đã có trên 1000 năm và còn lưu truyền mãi mãi.

Hits: 2158

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *