Đình Vạn Phúc (Hà Đông)

Đình Vạn Phúc xây dựng năm 868, Đình thờ Thành hoàng làng Ả Lã Đê Nương. Năm 1877(đời Vua Tự Đức), Đình tôn tạo như xây mới, năm 2012, Đình lại được trùng tu lại. Bức hoành phi “Đức hợp vô cương” (nghĩa là đức hợp lòng người muôn đời không đổi).

Thành Hoàng sinh ngày 10 tháng 8 năm Ất Sửu(845). Ngài là người đức độ, vì dân, về gây dựng trại Vạn Bảo (làng Vạn Phúc ngày nay) khuyên dạy nhân dân làm điều phải, bỏ điều trái, ăn ở thuận hòa “Nam chăm lo việc nông – Nữ tầm tang canh cửi”. Đạo lý của Ngài là “Dân yên thiên hạ thái bình” và “Quốc phú – dân cường”.

Thành Hoàng mất ngày 25 tháng Chạp “Sinh vị dân – Tử vị Quốc”. Ngài được phong “Thượng đẳng thần” và thần hiệu là “Đương cảnh Thành Hoàng – Quốc vương thiên tử – Nga hoàng đại vương”. Khi đất nước gặp ngoại xâm, các triều Lý – Trần – Lê về đây xin Ngài hiển linh phù trợ. Thành Hoàng được các triều vua ban tặng 11 sắc phong, tôn Thành Hoàng làng Vạn Phúc có công “Hộ nước – Giúp dân”.

Đình làng Vạn Phúc, công trình văn hóa ngàn năm hội tụ gắn bó mật thiết với nhân dân. Đặc biệt là rạng sáng ngày 17 tháng 8 năm 1945, ngọn cờ đỏ sao vàng tại Đình làng đã chúng kiến sự kiện lịch sử hào hùng giành chính quyền về với nhân dân quê hương Vạn Phúc.

Hits: 2801

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *