Đền Phường Cửi (Hà Đông)

Cụ khởi tổ của nghề dệt lụa là bà Ả Lã – hiệu là Đê Nương Thần hiệu sắc phong: Quốc Vương Thiên Tử, Nga Hoàng Đại Vương.

Bà sinh ngày 10 tháng 8  năm Ất Tỵ tại Châu Tụ Long, đạo Tuyên Quang. Cha là Hùng Thuỵ hậu duệ của Vua Hùng, mẹ là Phạm Khương. Sau khi được lập làm Nga Hoàng Đệ nhị cung phi ở thành Đại La, Bà đi du ngoạn đến ấp Vạn Bảo, thấy cảnh đẹp dân cần cù, phong tục thuần hậu liền ở lại đây cho đến cuối đời.

LỊCH SỬ ĐỀN PHƯỜNG CỬI

Bà dùng nhân nghĩa để cố kết lòng người, lấy hoà mục yên vui để xây nên mỹ tục. Bà dạy chữ, dạy nghề chăn tằm dệt lụa cho dân khiến vùng đất này ngày càng trù phú.

Do công đức to lớn của Bà nên sau khi mất dân tôn bà làm Thành Hoàng để muôn đời thờ phụng và lập Miếu thờ tại nơi Bà hoá

Một trong những người giúp việc cho Thành Hoàng truyền dạy nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa cho nhân dân Vạn Bảo là một người ở La Thành (không rõ danh tính) được Thành Hoàng mời về truyền dậy nghề cho nhân dân tại khuôn viên đền Phường Cửi ngày nay.

Sau khi Thành Hoàng về trời ngày 25 tháng chạp năm trước thi ngày mồng 9 tháng giêng năm sau Bà cũng xin về vài ngày. Sau 2-3 năm sau không thấy Bà trở lại nhân dân cho rằng Bà đó đi theo Thành Hoàng. Để nhớ công ơn của Bà nhân dân đó lập đền thờ bà ngay tại đền phường cửi nên đền thờ có tên là đền Phường Cửi (đền thờ tổ nghề).

Hits: 3341

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *