ĐỀN THỤY HƯƠNG

Đền Thụy Hương, thuộc thôn Thụy Hương, xã Phú Cường, huyền Sóc Sơn thờ anh em Trương Hống, Trương Hát, Trương Lừng, Trương Lẫy và cô em gái Đạm Nương. Anh em Trương Hống có công trong cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược và được Triệu Việt Vương phong Trương Hống làm Thượng tướng quân, Trương Hát là Tả quân vụ, Trương Lừng làm Hữu quân vụ. Sau khi mất, các ông được phong thần, được thờ ở nhiều nơi, gọi là Thánh Tam Giang.

Đền được xây dựng khá sớm, còn lưu giữ được nhiều đạo sắc phong, đạo sắc phong lớn nhất ghi niên đại 1647 năm Phúc Thái thứ 5 (Lê Chân Tông). Theo nhân dân địa phương, vị trí đền trước kia lui về phía sau 50m, trước đền là đường trục làng. Trong làng đã xảy ra nhiều chuyện không may, làng bèn chuyển ngôi đền về chỗ hiện nay. Đền đã trùng tu nhiều lần vào các năm 1928, 1940, 1978.

Đền Thụy Hương bố cục theo kiểu tiền chữ Nhất, hậu chữ Công. Nhà tiền đường làm 7 gian kiểu đầu hồi bít đốc tay ngang. Nhà trung đường 5 gian hai chái, nhà cầu 3 gian, hậu cung 3 gian. Trong đền, trên các thành tố kiến trúc bảo lưu nhiều mảnh chạm khắc, di vật mang phong cách nghệ thuật thế kỷ XVII – XVIII.

Đền được Bộ Văn hóa và thông tin xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật năm 1990.

[embeddoc url=”/wp-content/uploads/2017/12/Den-Thuy-Huong.docx” width=”0px” height=”0px” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Tải xuống: den thuy huong.docx”]

Hits: 1614

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *