ĐÌNH THÔN VIÊN

Đình thôn Viên tương truyền có từ thế kỷ 11, trong thờ hoàng tử nhà Lý là Đông Chinh đại vương làm thành hoàng, địa chỉ ở số 337 phố Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Ngôi làng Cổ Nhuế đã có từ hàng nghìn năm nay, lúc đầu tên Nôm là Kẻ Noi, sau do đông dân nên tách dần ra thành 14 thôn như hiện nay. Tuy nhiên các di tích lịch sử văn hóa như đình, chùa… tập trung ở 4 thôn cổ: Hoàng, Đống, Trù, Viên. Đình thôn Viên (thuộc phường Cổ Nhuế 2) thờ thành hoàng Đông Chinh vương là hoàng tử nhà Lý cùng phu nhân của ngài và công chúa Tả Minh Hiền.

Đình thôn Viên tọa lạc trên khu đất rộng và quay mặt về hướng bắc. Đình gồm tòa tiền tế và đại đình. Tòa tiền tế gồm 4 gian 4 mái, trên đắp rồng chầu. Bộ vì nóc làm kiểu giá chiêng, cốn nách là chiếc kẻ. Kiến trúc này không được trang trí gì. Tòa đại đình có quy mô lớn hơn gồm 5 gian. Bộ vì nóc làm kiểu giá chiêng chồng tam thông qua các trụ trốn; cốn nách kiểu cốn mê. Các cấu kiện ở đây đều có chạm khắc hoa văn, đặc biệt ở các cốn nách chạm nổi đề tài tứ linh. Nhìn chung đây là sản phẩm của thời Nguyễn. Đình thôn Viên đã được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 21.6.1993.Trong đình thôn Viên ngày nay còn giữ lại được hai bức hoành phi, bốn câu đối, ba đạo sắc phong, một cuốn ngọc phả, ba long ngai, ba bài vị chạm rồng, một quả chuông, một tấm bia được dựng từ thời Minh Mạng thứ 11 (1830) và nhiều đồ tế lễ, hầu hết được tạo tác vào thế kỷ 19.

Công đức của thành hoàng Đông Chinh vương còn được ghi lại trên một đôi câu đối treo ở trong đình và viết bằng chữ Hán như sau:

Cổ Pháp thiệu cơ, Lý lệnh trụ lưỡng triều khai thế

Nhuệ Giang hiển tích, Việt phúc thần lịch đại bảo phong

Tạm dịch là:

Cổ Pháp dựng cơ đồ, đại vương Lý hai triều mở mang

Nhuệ Giang lưu dấu tích, thành hoàng Việt đời đời phong tặng

Theo lệ cổ, đúng ngày 10 tháng 2 âm lịch hàng năm dân hai làng lại cùng mở hội và tế lễ theo một nghi thức giống nhau. Hội chính thì năm năm mở một lần, hai thôn đều góp sức làm chung.

[embeddoc url=”/wp-content/uploads/2017/10/Đình-thôn-Viên.docx” width=”0px” height=”0px” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Tải xuống: dinh thon vien.docx”]

Hits: 1696

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *